top of page

SEM observaties van diatomeeën

 

Van een aantal diatomeeëntaxa zijn door Frans Holthuysen (©Making the invisible visible) prachtige opnames met een SEM van de High Tech Campus in Eindhoven gemaakt. Het grootste deel van de taxa is afkomstig uit bronnetjes en beken in Limburg.

Gomphonema parvulum

Gomphonema parvulum

Selzerbeek

Gomphonema parvulum

Gomphonema parvulum

Polaire poriën

Planothidium delicatulum

Planothidium delicatulum

Roer grens

Planothidium lanceolatum

Planothidium lanceolatum

Geul

Tabellaria flocculosa

Tabellaria flocculosa

Bosbeek Venhof

Eunotia minor

Eunotia minor

Bosbeek Venhof

Caloneis fontinalis

Caloneis fontinalis

Terzieterbeek bron

Amphora pediculus

Amphora pediculus

Terzieterbeek

Amphora pediculus

Amphora pediculus

Terzieterbeek

Eunotia rhomboidea

Eunotia rhomboidea

Rolvennen

Eunotia pexii

Eunotia pexii

Lossing uit het Loom

Aulacoseira spec.

Aulacoseira spec.

Roer grens

Neidium bisulcatum var. subampliatum

Neidium bisulcatum var. subampliatum

Bosbeek Venhof

O                                                                                                                                                                                         .

bottom of page